Reviseur X.O Cognac
Liên Hệ : [ 0941 79 89 89 ] & [ 0905 79 19 12 ]

Reviseur X.O Cognac

Mô tả

Nồng độ: 40%vol

Dung tích: 700ml

Thông tin
Loại Cognac
Nhãn Hiệu Reviseur X.O Cognac