Reviseur VS Cognac
Liên Hệ : [ 0941 79 89 89 ] & [ 0905 79 19 12 ]

Reviseur VS Cognac

Mô tả

Nồng đồ: 40%vol

Dung tích: 750ml

Thông tin
Loại Cognac
Nhãn Hiệu Reviseur VS Cognac