21/07/2020

WINE TASTING 10.07.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG.

11/07/2020

WINE TASTING 26.06.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 19.06.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 12.06.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 05.06.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 29.05.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 22.05.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP. ĐÀ NẴNG

11/07/2020

WINE TASTING 15.05.2020 - RƯỢU NGON 100 HÀM NGHI, TP.ĐÀ NẴNG.

11/07/2020

WINE TASTING WITH MR LUCA MARONI – OCEAN ROOM FURAMA RESORT 29.11.2019